Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School Angap bew (abutkim llokw alahb angap lat-bew) ajih tnemukod il awuh tattada llahg-Dlrow Ediw Bew u l-bew sresworb. Rezwarb lat-bew iruj angap lat-bew quf rotinom wej tarappa ilbbom. Li-angap bew tnemlamron ressift kad il uh ilbbiziv, adzi t-unimret atsij ‘llokw ireferrij lahg ljaf lat-retujpmok, tnemlareneg butkim f’LMTH wej awgnil ilbbarapmok lat-pukram. Li-bew sresworb wanidrookkij isrevid itnemele rat-isrozir lat-bew llahg-angap bew lib-butkim, lahb lits steehs, stpirks u ipmats, xeib watnezerppij li-angap bew. Li-ingap lat-bew icipit udvorppij txetrepyh il idulknit rab at ‘inojzzagivan wej unem lat-rabedis il daqqahgj ingap bew arho zzemrep at’ sknilrepyh, anfah ibard ahjesm sknil. Quf krewten, bew resworb atsij ‘arpukrij angap bew nnim revres lat-bew tomer. Li-bew revres atsij ‘ignirtserrij l-ssecca lahg krewten tavirp lahb tenartni avittaroprok. Li-bew resworb azuj l-Llokotorp at ‘Tnemirefsart at’ l-Txetrepi (PTTH) xeib lemhgaj nwad ti-teiblat. Perihal Situs Web

Perihal Situs Web Angap bew akitats (ix tnatluk ahjesmi angap attac / angap ajranojzzats) ajih angap lat-bew il lassawtit llil-tnetu tnemattaze fik nuzham, b’tsartnuk am ‘ingap bew icimanid il amuh itarenegg nnim inojzzakilppa lat-bew. Tnemetnewgesnok, angap bew akitats irut l-ssetsi inojzzamrofni llahg-itnetu ahllok, llim-itsetnuk ahllok, atteggus lahg teijaticapak inredom at ‘bew revres xeib ajzogennit pit at’ tunetnok wej awgnil dat-tnemukod njef nwad li-teijinojzrev amuh ilbbinopsid u s-revres awuh tarugifnokk xeib lemhgaj nad. Perihal Situs Web